Stichting Kloppend Hart 15 jaar!

19 oktober 2005 was dé dag. De dag dat ‘Werkgroep AED’ plaatsmaakte voor ‘Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard.’ De werkgroep heeft tijdens het Gendtse kersenfeest, de Huissense Dag en de Bemmelse dweildag gepeild of de Lingewaardse inwoners eigenlijk wel zaten te wachten op een ‘Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard’. Toen dit het geval bleek en de stichting werd opgericht, volgden de eerste Lingewaardse openbare AED’s al snel. Ook cursisten wisten de stichting al snel te vinden. De groep bestond niet alleen uit volwassenen. In 2008 heeft groep 8c van de Vonkenmorgen een reanimatiecursus gevolgd. Een jaar later volgden de tweetalige brugklassers van het OBC in Bemmel en niet lang daarna ook hun overige collegabrugklasleerlingen. 

Het succes dat in Gemeente Lingewaard werd geboekt, bleef niet onopgemerkt. Toen Gemeente Overbetuwe aanklopte, liet de uitbreiding naar de andere kant van de A325 niet lang op zich wachten. Op 19 augustus 2009 werd de naam gewijzigd naar Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe. Die naam dragen we nog steeds met veel trots! 

Op 19 oktober 2015 vierde de stichting haar 10-jarig jubileum. Ze vierde dit o.a. door middel van een symposium over ‘de keten van hulpverlener’ en een 24-uurs reanimatiemarathon. Niet lang daarna benaderde de Hartstichting Kloppend Hart om reanimatiepartner te worden. Het convenant werd in maart 2016 getekend. In april 2019 ontving het bestuur de internationale ZOLL Outstanding Achievement award voor haar goede werk in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. 

Op 19 oktober 2020 viert de stichting haar 15-jarig jubileum. 15 jaar Stichting Kloppend Hart, 15 jaar steun vanuit de gemeenschap. Al 15 jaar hondstrouwe vrijwilligers, leergierige cursisten en gastvrije huizenbezitters met een AED aan de muur. 15 jaar dankzij elkaar, 15 jaar Stichting Kloppend Hart.