Disclaimer

© 2021 Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe
De stichting meent dat alle content op deze website door de stichting gebruikt mag worden. Ziet u op de website content waarvan u meent rechthebbende te zijn en heeft u hier bezwaar tegen? Neem dan direct contact met ons op. 

Deze website is bedoeld om te informeren over de activiteiten van Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe. De stichting spant zich in om actuele en juiste informatie te publiceren. Het kan echter zijn dat content in de loop der tijd verouderd raakt. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u zeker weten of de informatie waar u op vertrouwt juist is? Neem dan contact met ons op. 

Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelen of nalaten op basis van informatie weergegeven op deze website.

Aansprakelijkheid

Alle door Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe diensten, betaald en onbetaald, geschieden door onbetaalde vrijwilligers. De stichting spant zich in de kwaliteit van deze diensten te waarborgen. Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van schade, verlies of ander handelingen in dit kader waardoor een ander benadeeld wordt door vrijwilligers van de stichting, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In ieder geval is elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van de stichting en/of vrijwilligersverzekering van de gemeente Lingewaard en/of Overbetuwe. 

Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe kan enkel juridisch gebonden worden door twee bestuursleden gezamenlijk handelend. In het geval van een individueel handelend bestuurslid, is de stichting juridisch slechts dan gebonden indien bekrachtiging achteraf door een tweede bestuurslid plaatsvindt. Vrijwilligers zijnde niet bestuursleden zijn niet bevoegd Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe juridisch te binden. Twijfelt u of er sprake is van handelingsbevoegdheid bij degene die namens de stichting met u contact opneemt of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Informatie over reanimatiehandelingen
Content op deze website over de techniek van reanimeren is slechts informatief bedoeld en kan het volgen van een erkende reanimatiecursus nooit vervangen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van degene die reanimatiehandelingen verricht dat de reanimatiegeoefendheid actueel en dat de handelingen correct worden uitgevoerd. Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het uitvoeren of nalaten van reanimatiehandelingen door burgerhulpverleners of anderen. 

Algemene voorwaarden

Op alle door Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe op deze website gepubliceerde reanimatiecursussen georganiseerd door de deelnemende EHBO-verenigingen en op alle door de stichting zelf gegeven cursussen zijn algemene voorwaarden van toepassing.