Als stichting bekommeren we ons sterk om uw privacy. Ter bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens, hebben we ons beleid hierover beschreven. In bijgevoegd document kunt u hier alles over lezen. Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om met ons contact op te nemen en stuur een email naar: info@kloppendhartvoorlingewaard.nl of info@kloppendhartvooroverbetuwe.nl

Privacyprotocol Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe_v5