BESTUUR

Voorzitter: Maarten van den Bosch

Secretaris: Arien Boekhoudt

Penningmeester: Joan Bouwmeister

Bestuurslid algemene zaken: Lonneke van den Bosch

Bestuurslid algemene zaken: Vacant

Bestuurslid algemene zaken: Joop Galama

Tweede secretaris/penningmeester: Vacant

Beloningsbeleid

Stichting Kloppend Hart draait volledig op vrijwilligers. Dit betekent dat de bestuursleden, commissieleden Overbetuwe, vrijwilligers onderhoud en leden van het comité van aanbeveling de werkzaamheden voor de stichting pro deo verrichten.

COMMISSIE OVERBETUWE

Arien Boekhoudt
(secretariaat)

Jeannet Boekhoudt
(vrijwilliger administratie)

Fred Bootsma
(namens Wijkplatform Elst Zuid)

Wilma van Dinter
(gemeente Overbetuwe)

Joop Galama
(namens de
EHBO-verenigingen)

COMMISSIE ONDERHOUD

Arien Boekhoudt
Fred Bootsma
Joan Bouwmeister

Roy Frentz
Gerwin Gal
Joop Galama
Emiel Hermsen
Dylan Jünemann
Theo Konst
Bob Mattijssen
Rik Ribbers
Jeffrey Slendebroek

COMITÉ VAN AANBEVELING

Het comité van aanbeveling geeft het stichtingsbestuur, gevraagd en ongevraagd, adviezen om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Dit comité bestaat uit de volgende personen:

dhr. dr. M.A. Brouwer
Cardioloog Radboudumc Nijmegen en lid Medische Adviesraad Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

dhr. R. Melieste
Voorzitter Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

dhr. A. Slob
Wethouder Gemeente Lingewaard van o.a. zorg

mw. E. Tuijnman
Voormalig burgemeester gemeente Overbetuwe

dhr. R. van der Wielen
Voormalig rector Over Betuwe College Bemmel