Terug naar ‘normaal’: weer beademen

We mogen weer beademen! Vanaf maandag 22 juni gaan we weer ‘normaal’ reanimeren, zo luidt de nieuwe coronarichtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad, HartslagNu e.a. in overleg met het RIVM. Ook de burgerhulpverlener die 50 of ouder is wordt weer opgeroepen.

Beademen?

“Beademen is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Voor hulpverleners geldt, zoals dit ook gold voor de coronacrisis, dat zij ervoor kunnen kiezen geen beademingen te geven als ze dat niet willen of kunnen. Deze keuze geldt uiteraard ook andersom. Hulpverleners kunnen ervoor kiezen wel te beademen als het advies is dit niet te doen. Hulpverleners dienen elkaars keuze in deze te respecteren.”