HartslagNu en corona

Zojuist ontvingen we als partner van HartslagNu een mail over de maatregelen die het bestuur neemt tegen het Coronavirus (Covid19). De genomen maatregelen zijn als volgt.

Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMA’s.

De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding geannuleerd door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu.

HartslagNu zal alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners. Natuurlijk is het daarnaast altijd belangrijk om op je eigen veiligheid en die van het slachtoffer te blijven letten.

 

Drop here!