Mevrouw Elisabeth Tuijnman nieuw lid Comité van Aanbeveling

19 september 2019, de dag dat een mooie najaarszon schijnt, maar ook de dag waarop we een nieuw lid van het Comité van Aanbeveling willen voorstellen. Mevrouw Elisabeth Tuijnman, voormalig burgemeester van gemeente Overbetuwe, is bereid gevonden zitting te nemen in het comité. Ook zij zal ons met haar kennis en ervaring gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen. Vanaf het begin dat de stichting haar werkgebied met de gemeente Overbetuwe heeft uitgebreid draagt zij onze stichting een bijzonder warm hart toe. Daarom wensen wij haar van harte een warm welkom toe.