Marc Brouwer lid Comité van Aanbeveling

Als bestuur zijn wij heel blij te kunnen bekendmaken dat wij Marc Brouwer bereid hebben gevonden om plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling. Marc is cardioloog aan het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. Daarnaast is hij lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad. Zoals bekend geven de leden van het Comité van Aanbeveling ons gevraagd en ongevraagd advies om onze doelstellingen zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken. Wij zijn ervan overtuigd dat hij van enorme toegevoegde waarde zal zijn en heten hem van harte welkom in ons midden.

Foto: still uit openingsvideo 15e reanimatiecongres Nederlandse Reanimatie Raad