Nieuwe cijfers HartslagNU beschikbaar

Jaarlijks vragen wij bij HartslagNU specifiekere cijfers op over het aantal burgerhulpverleners en AED’s aangemeld in gemeente Lingewaard en gemeente Overbetuwe. De norm dat HartslagNU hanteert is 1,0. Dat is het aantal burgerhulpverleners afgezet tegen het aantal inwoners. In onderstaande overzichten is het resultaat per dorp te zien. Uit deze cijfers is te concluderen dat de dorpen in Lingewaard ruimschoots aan de gestelde norm voldoet, en dat de dorpen Elst, Driel en Valburg in Overbetuwe onder de gestelde norm zitten. Het totaal voor de gemeente Lingewaard is 1,43 (2016: 1,24) en voor de Gemeente Overbetuwe 1,03 (2016: 1,11).

Bron: HartslagNu

Cijfers Lingewaard

Cijfers Overbetuwe