Vergoeding reanimatie- en EHBO-cursus door zorgverzekeraars

De kosten voor een reanimatie- en/of EHBO-cursus kunt u vaak declareren bij uw zorgverzekeraar. Hier vindt u een overzicht van zorgverzekeraars en een toelichting of, en zo ja in hoeverre, een reanimatiecursus gedekt is onder uw verzekering.

Let op: Controleer altijd de polisvoorwaarden om zeker te weten of uw cursus wordt vergoed. De kosten dient u zelf te declareren bij uw verzekeraar. Hiervoor kunt u uw betaalbevestiging van de cursus en reanimatiediploma gebruiken. Er kan een maximum vergoeding bepaald zijn voor alle preventiecursussen tezamen of de cursus kan onder uw eigen risico vallen.

De stichting is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op bovengenoemde site. Controleer daarom altijd vóór het boeken van een reanimatiecursus of uw zorgverzekering de reanimatieopleiding dekt en onder welke voorwaarde(n).