Buurtschap Hulhuizen nu ook hartsafe

In samenwerking met Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe heef WhatsAppgroep Buurtprevent Hulhuizen de afgelopen weken een aantal reanimatieopleidingen gehouden. In totaal hebben 37 vrijwilligers een reanimatiediploma ontvangen. De meesten hebben zich ook aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNU. Het aantal is dusdanig groot dat het goed mogelijk is dat de Hulhuizen landelijk per 1.000 inwoners de meeste burgerhulpverleners heeft.

Aanleiding voor dit initiatief is een door Buurtprevent Hulhuizen georganiseerde info-avond, in samenwerking met de politie, waar uitleg werd gegeven over de inrichting van een WhatsAppgroep voor buurtpreventie. Ook de stichting heeft hieraan een steentje bijgedragen door het geven van informatie over haar doelstellingen en de behaalde resultaten tot dusver. De conclusie dat slechts een handvol personen binnen het buurtschap in het bezit was van een geldig reanimatiediploma was aanleiding voor het bestuur van Buurtprevent Hulhuizen een aantal opleidingen te organiseren.

De Stichting is heel blij met dit initiatief en hoopt dat er nog vele WhatsAppgroepen binnen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe zullen volgen.