Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (Ambulancehulpverlening en Gemeentelijke GezondheidsDienst) voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden behartigt de belangen van zestien gemeenten en hun inwoners op het gebied van brandweer en volksgezondheid. In dit gebied wonen ongeveer 668.000 inwoners..Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werkt in opdracht van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar

Bron: http:///www.vggm.nl

DE STICHTING EN VGGM

Vrijwel vanaf het begin van de oprichting van de Stichting bestaan er nauwe contacten met VGGM. Een aantal keren per jaar is er overleg. Het gaat dan o.a. over vraagstukken hoe om te gaan met de nazorgproblematiek, werkwijze bij alarmeringen en keten van overleven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nauwe samenwerking. Gemeenten of andere burgerinitiatieven worden doorverwezen naar de Stichting, een AED alert systeem is mede hierdoor versneld ingevoerd en VGGM heeft een actieve bijdrage geleverd aan het 10-jarig jubileum. Mede op verzoek van VGGM, over de herkenbaar van de burgerhulpverleners tijdens reanimatie, heeft de Stichting veiligheidshesjes aangeschaft.