Het succes van de Stichting uit zich doordat in de loop der jaren een breed draagvlak met andere partners ontstaan is. Deze partners zijn onontbeerlijk gebleken. Of het nu gaat om het geven van de gewenste opleidingen door de samenwerkende EHBO-verenigingen, een goed functionerend systeem voor de burghulpverlener, overleg met professionele hulpverlenersinstanties en de controle op het volgen van de reanimatierichtlijnen. Ieder radar in het geheel is belangrijk hierin.