NRR

De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland.

Op 20 januari 2016 heeft de NRR  de richtlijnen 2015 voor de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen bekendgemaakt. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de CPR Guidelines 2015 van de European Resuscitation Council (ERC) en vervangen de eerdere richtlijnen uit 2010. Met deze vernieuwde richtlijnen wil de NRR bijdragen aan een zo goed mogelijke uitvoering van reanimatie in Nederland. Actuele, eenduidige en heldere richtlijnen zijn de basis voor goed onderwijs en goede reanimatie. 

De Wetenschappelijke Raad van de NRR is samengesteld uit vertegenwoordigers van bij reanimatie betrokken beroepsgroepen. Daarom verwacht de NRR dat allen die betrokken zijn bij reanimatie, binnen en buiten het ziekenhuis, deze richtlijnen onderwijzen en implementeren.

Bron: http://www.reanimatieraad.nl

DE STICHTING EN NRR

In 2006 heeft de Stichting bij de NRR erkenning als opleidingsinstituut aangevraagd. Een verpleegkundig consulent van de NRR heeft een uitgebreide audit gedaan. Aspecten die bekeken zijn waren o.a. het lesprogramma, opleidingen gegeven door NRR erkende instructeurs, volgens de NRR richtlijnen, organisatie van de opleidingen, hygiëne en klachtenprocedure. Dit heeft ertoe geleid dat de Stichting in eerste instantie een certificering heeft gekregen voor de periode van 3 jaar. Na deze periode is de certificering omgezet naar onbepaalde tijd.