Reanimatiepartner Hartstichting

 
De Reanimatiepartners van de Hartstichting verzorgen reanimatie- en AED-cursussen. Zonder winstoogmerk. Zo blijven de cursuskosten laag.Er zijn ruim 500 locaties waar de Reanimatiepartners van de Hartstichting de cursussen verzorgen. De locaties zijn verspreid door heel Nederland. De instructeurs beschikken over een geldig certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Elke Reanimatiepartner is een op zichzelf staande stichting of vereniging. Nadat een convenant met de Hartstichting is ondertekend, mogen zij zich Reanimatiepartner van de Hartstichting noemen.
 
De Hartstichting adviseert de Reanimatiepartners en ondersteunt hen met promotiemiddelen, lesboekjes, diploma's en een AED-trainer. Reanimatiepartners maken gebruik van het lesboekje Basale Reanimatie inclusief de AED.
 
Bron: www.reanimatiepartner.nl

De Hartstichting en Stichting Kloppend Hart

In oktober 2015 vierde Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe haar 10-jarig bestaan. Het 10-jarig jubileum heeft veel moois gebracht. De Stichting is namelijk benaderd door de Hartstichting om reanimatiepartner te worden. Op dinsdag 22 maart jongstleden is het convenant met de Hartstichting getekend, waardoor de Stichting nu officieel partner is. Voor Stichting Kloppend Hart betekent dit dat zij toegang heeft tot het lesmateriaal van de Hartstichting en dat men zich via de site van de Hartstichting kan aanmelden voor een opleiding bij de stichting. “Wij zijn blij met deze samenwerking”, aldus de Hartstichting. “Samen doen we ons best om ervoor te zorgen dat meer mensen leren reanimeren, een AED leren bedienen en dat uiteindelijk minder mensen sterven aan een hartstilstand. Uit onderzoek weten we dat reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten een grotere kans op overleving biedt”